інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Українська культура

Науковий збірник “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку”.

У 2016 р. Інститут культурології Національної академії мистецтв України разом з кафедрою культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету стали співзасновниками оновленого наукового збірника “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку”.

Заснований у 1995 році Рівненським державним гуманітарним університетом збірник мав назву “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету” та видавався кафедрою культурології і музеєзнавства РДГУ. Збірник був визнаний Президією ВАК України як фахове видання з проблем мистецтвознавства (Постанова № 2409/2 від 9.02.2000 р.) і перереєстрований як фахове видання з культурології (Постанова № 1-05/5 від 18.11.2009 р.) та мистецтвознавства (Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.).

Оновлене наукове видання обсягом 35,0 умовних друкованих аркушів (формат 60 х 84 1/8) виходить двічі на рік з публікацією наукових матеріалів українською, російською, польською, англійською мовами.

Кожен випуск присвячений окремому напряму: 

– Мистецтвознавство

Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з мистецтвознавства – Постанова № 1-05/4 від 22.12.2016 р. та зареєстрований в ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2411-1546 (Print);

– Культурологія

Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з культурології – Додаток № 8 до наказу МОН України № 374 від 13.03.2017 р. та зареєстрований в ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2518-1890 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Міністерством юстиції України, серія КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.

У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів, присвячені розгляду історико-мистецької та культурологічної проблематики переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні грані теоретико-методологічних проблем української культури та мистецтва. В окремий розділ сформовано повідомлення, огляди та рецензії.

Видання призначене для фахівців із культурології, мистецтвознавства, історичних наук, соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та всіх, хто цікавиться вітчизняною історико-мистецькою та культурною спадщиною.

Сайт видання

Вимоги до оформлення публікацій до збірника

Порядок рецензування статей [Мистецтвознавство]

Порядок рецензування статей [Культурологія]