інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Теми досліджень

Теми фундаментальних досліджень.

2019

Єдність культурного простору України у контексті соціокультурних трансформацій.

ДР № 0115U000668

Науковий керівник – Судакова В. М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.

Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні.

ДР № 0116U000306

Науковий керівник – Богуцький Ю. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, філософія), професор.

Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових.

ДР № 0116U000305

Науковий керівник – Безгін О. І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства.

ДР № 0118U000056

Науковий керівник – Гриценко О.А., доктор філософії (PhD, технічні науки), заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.

Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли.

ДР № 0118U000057

Науковий керівник – Чміль Г. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, директор Інституту культурології НАМ України. .

Феменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід, персонологічні характеристики, історичні трансформації.

ДР № 0119U001118

Науковий керівник – Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Транскультурність: концепція, напрями, український контекст.

ДР № 0119U001120

Науковий керівник – Отрешко Н. Б., доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід.

ДР № 0119U001119

Науковий керівник – Жукова Н. А., доктор культурології, доцент.

 

2020

Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства.

ДР № 0118U000056

Науковий керівник – Гриценко О.А., доктор філософії (PhD, технічні науки), заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.

Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли.

ДР № 0118U000057

Науковий керівник – Чміль Г. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, директор Інституту культурології НАМ України.

Феноменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід, персонологічні характеристики, історичні трансформації.

ДР № 0119U001118

Науковий керівник – Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Транскультурність: концепція, напрями, український контекст.

ДР № 0119U001120

Науковий керівник – Отрешко Н. Б., доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід.

ДР № 0119U001119

Науковий керівник – Жукова Н. А., доктор культурології, доцент.

Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції.

Науковий керівник – Судакова В. М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.

Мистецька освіта як чинник розвитку креативного потенціалу української культури.

Науковий керівник – Безгін О. І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики.

Науковий керівник – Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.