інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Теми досліджень

Теми фундаментальних досліджень.

Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології.

Керівник теми: Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2014–31.12.2018.

Концепція і практика українського мультикультуралізму.

Керівник теми: Отрешко Н. Б., доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2015–31.12.2018.

Єдність культурного простору України у контексті соціокультурних трансформацій.

Керівник теми: Судакова В. М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2015–31.12.2018.

Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні.

Керівник теми: Богуцький Ю. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, філософія), професор, директор Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2016–31.12.2019.

Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових.

Керівник теми: Безгін О. І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2016–31.12.2018.

Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства.

Керівник теми: Гриценко О. А., доктор філософії (PhD, технічні науки), заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2018–31.12.2020.

Культуротворчий простір екрана: сучасні інтерпретації і смисли.

Керівник теми: Чміль Г. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, директор Інституту культурології НАМ України. Термін виконання: 01.01.2018–31.12.2020.