інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Теми досліджень
Теми фундаментальних досліджень.

Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції.

Науковий керівник теми – СУДАКОВА В. М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.; 2020–2024.

Мистецька освіта як чинник розвитку креативного потенціалу української культури

Науковий керівник теми – БЕЗГІН О. І., академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор; 2020–2024.

Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики.

Науковий керівник теми – БЕРЕГОВА О. М., доктор мистецтвознавства, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України; 2020–2023.

Моделі національної культури: україно-європейські стратегеми.

Науковий керівник теми – СКУРАТІВСЬКИЙ В. Л., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України; 2021–2024.

Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа-технології, рекламна пам’ять.

Науковий керівник теми – ЧМІЛЬ Г. П., академік НАМ України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту культурології НАМ України; 2021–2024.

Культурологічний вимір пам’яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації.

Науковий керівник теми – МІЩЕНКО М. О., кандидат юридичних наук, завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України; 2022–2025.

Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір.

Науковий керівник теми – ОЛІЙНИК О. С., кандидат культурології, завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України; 2022–2025.

Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика.

Науковий керівник теми – ПРИЧЕПІЙ Є. М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України; 2022–2025.

Тексти культури в історичних трансформаціях українського суспільства: взаємодія східно-західних культурних кодів.

Науковий керівник теми – ЮДКІН І. М., член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України; 2022–2026.