інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Керівництво
Чміль Ганна Павлівна
Директор Інституту культурології НАМ України.
Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент.
Дзюбенко Тамара Олексіївна
Заступник директора з загальних питань Інституту культурології НАМ України.
Заслужений працівник культри України.
Берегова Олена Миколаївна
Заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України.
Доктор мистецтвознавства, професор, музикознавець, викладач, публіцист. Член Національної спілки композиторів України.
Кузнєцова Інна Володимирівна
Вчений секретар Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, філософія), старший дослідник, доцент, заслужений працівник культури України.
Галенюк Людмила Павлівна
Головний бухгалтер Інституту культурології НАМ України
Бондаренко Леся Миколаївна
Радник при дирекції Інституту культурології НАМ України.