інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Буценко Олександр Алімович
Радник при дирекції Інституту культурології НАМ України.
Директор Центру розвитку «Демократія через культуру»