інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Видання

Більченко Є. В. Суб’єкт. Символічне. Розрив Монографія Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної...

Детальніше

Суб’єкт. Пам’ять. Символічне Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами дистанційної Міжнародної науково-теоретичної...

Детальніше

Перспективи динаміки культури в контексті самоорганіза­ції суспільства в ХХІ столітті. Збірник тез доповідей дистанційної наукової...

Детальніше

Безгін О. І., Кузнєцова І. В., Успенська О. І. Художня культура і мистецька освіта України:...

Детальніше

Гриценко О. А. Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування.

Детальніше