інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ культурної антропології
Причепій Євген Миколайович
В.о. завідувача відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософських наук, професор, академік Української Академії політичних наук.
Демещенко Віолета Валеріївна
Провідний науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, історія), доцент.
Юдкін Ігор Миколайович
Старший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства.
Остафійчук Інна Миколаївна
Молодший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.