інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ культурної антропології
Про Відділ
Відділ культурної антропології є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту в травні 2007 року.
Демещенко Віолета Валеріївна
Завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, історія), доцент.
Причепій Євген Миколайович
Провідний науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософських наук, професор, академік Української Академії політичних наук.
Гаєвська Тетяна Іллівна
Старша наукова співробітниця відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Кандидатка історичних наук (17. 00. 01. – теорія й історія культури), доктор філософії (PhD, історія).
Остафійчук Інна Миколаївна
Молодша наукова співробітниця відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.