інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ бухгалтерського обліку і звітності
Карпенко Світлана Миколаївна
Заступник головного бухгалтера