інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи
Про Відділ
Відділ є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України і був організований з моменту його утворення – у травні 2007 року. Свою нинішню назву отримав внаслідок структурних змін, які відбулися в Інституті у грудні 2018 року.
Міщенко Марина Олексіївна
В.о. завідувача відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, юридичні науки).
Гриценко Олександр Андрійович
Старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України
Доктор філософії (PhD, технічні науки), заслужений діяч мистецтв України.
Дорога Алла Євгенівна
Науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, філософія), професор.
Бойко Зінаїда Василівна
Молодший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.