інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи
Про Відділ
Відділ є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України і був організований з моменту його утворення – у травні 2007 року. Свою нинішню назву отримав внаслідок структурних змін, які відбулися в Інституті у грудні 2018 року.
Міщенко Марина Олексіївна
Завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, юридичні науки).
Гончаренко Надія Кузьмівна
Старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України
Дрофань Любов Анатоліївна
Старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Сурнін Микита Сергійович
Молодший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.