інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ екранної культури та інформаціоналізму
Кохан Тимофій Григорович
Завідувач відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), доцент, заслужений діяч мистецтв України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Чміль Ганна Павлівна
Провідний науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Культуролог, філософ, кінознавець, педагог. Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України. Доктор філософських наук, професор. Член Правління Національної спілки кінематографістів України. .
Бітаєва Оксана Валеріївна
Старший науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України..
Кандидат мистецтвознавства, доцент.
Каран Дмитро Борисович
Науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Кандидат історичних наук.