інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Чміль Ганна Павлівна
Провідний науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Культуролог, філософ, кінознавець, педагог. Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України. Доктор філософських наук, професор. Член Правління Національної спілки кінематографістів України.

Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

Працювала на викладацькій та адміністративній роботі, зокрема редактором Київської кіностудії науково-популярних фільмів, заступником голови Державного фонду української кінематографії, проректором Українсько-Фінського інституту менеджменту та бізнесу, заступником міністра культури і мистецтв, заступником державного секретаря Міністерства культури і мистецтв України, головою Державної служби кінематографії.

Продюсер художніх фільмів – лауреатів міжнародних конкурсів: «Другорядні люди», «Чеховські мотиви» (режисер К. Муратова), «Мамай» (режисер – О. Санін), авторському колективу якого присуджено Державну премію України імені О. Довженка. Співавтор літературних сценаріїв науково-популярних фільмів, член редакційних колегій: журналу «Кіно-Театр», «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв, Серія Аудіовізуальне мистецтво і виробництво», збірників наукових праць «Культурологічна думка».

Науковий консультант низки проєктів та видань у галузі арт-менеджменту та кінематографії. За її участю підготовлено низку законів і підзаконних актів, пов’язаних із запровадженням продюсерської системи кіновиробництва, захистом інтелектуальної власності та авторських прав, регулюванням правил публічного показу та розповсюдження фільмів, українізацією інформаційного простору через запровадження системи дублювання, озвучення і субтитрування фільмів іноземного виробництва українською мовою, розвитком кіноіндустрії й поліпшенням кінообслуговування громадян.

Авторка наукових монографій: «Екранна культура: плюральність проявів» (2003), «Людина – екран: візуальна антропологія (пост)сучасності» (2020), співавтор підручника «Українська та зарубіжна культура» (2003), колективних монографій «Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології», «Візуалізація реального в сучасному культурному просторі» (Чміль Г. П., Корабльова Н. С.) (2013), «Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі» (Богуцький Ю. П., Корабльова Н. С., Чміль Г. П.) (2013), авторка більше 100 наукових статей та публікацій з проблем філософії культури, кіномистецтва, кінематографії, культурної політики.

Учасниця всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів.

Наукову та громадську діяльність Г. П. Чміль поєднує з викладацькою практикою.

У 2019 році була обрана за конкурсом на посаду директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

*
.