інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Вчена Рада

СКЛАД

Вченої ради Інституту культурології Національної академії мистецтв України

 

Чміль Г. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, директор Інституту культурології НАМ України  – голова;

Жукова Н. А., доктор культурології, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України – заступник голови;

Кузнєцова І. В., доктор філософії (PhD, філософія), старший науковий співробітник, доцент, заслужений працівник культури України, вчений секретар Інституту культурології НАМ України – вчений секретар.

 

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ:

Безгін О. І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України, старшиий науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України;;

Безклубенко С. Д., доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.

Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.

Гриценко О. А., доктор філософії (PhD, технічні науки), заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.

Демещенко В. В., доктор філософії (PhD, історія), доцент, в.о. завідувача відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.

Кохан Т. Г., доктор філософії (PhD, філософія), доцент, заслужений діяч мистецтв України, завідувач відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України

Левчук Я. М., доктор філософії (PhD, філологія), старший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України;

Отрешко Н. Б., доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України;

Причепій Є. М., доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України;

Судакова В. М., доктор філософських наук, доцент, завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України;

Шейко В. М., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор;

Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України,  доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.