інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Вчена Рада

СКЛАД

Вченої ради Інституту культурології Національної академії мистецтв України

 

Чміль Г. П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, директор Інституту культурології НАМ України  – голова;

Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України – заступник голови;

Кузнєцова І. В., доктор філософії (PhD, філософія), старший науковий співробітник, доцент, заслужений працівник культури України, вчений секретар Інституту культурології НАМ України – вчений секретар.

 

Члени Вченої ради:

Безгін О. І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України;

Бітаєв В. А., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України;

Волков С. М., доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України, директор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Миколи Лисенка;

Демещенко В. В., доктор філософії (PhD, історія), доцент, провідний науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України;

Кохан Т. Г., доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), доцент, заслужений діяч мистецтв України, завідувач відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України;

Міщенко М. О., доктор філософії (PhD, юридичні науки), завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України;

Олійник О. С., доктор філософії (PhD, культурологія), завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України;

Причепій Є. М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України;

Скуратівський В. Л., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України;

Судакова В. М., доктор філософських наук, доцент, завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України;

Шейко В. М., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор, ректор Харківської державної академії культури;

Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України,  доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.