інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Міщенко Марина Олексіївна
Завідувачка відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, юридичні науки).

Міщенко М. О. у 2005 р. закінчила Національну академію внутрішніх справ України, а в лютому 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні».

Авторка понад 30 публікацій, присвячених питанням захисту та збереження національної культурної спадщини, декомунізації в Україні, а також сучасним інтерпретаціям складових віртуального простору екрану.

Активно займається не лише науково-дослідною діяльністю, а й вдало поєднує її з викладацькою роботою, керівництвом науковими роботами здобувачів освіти, має понад 10 років науково-педагогічного стажу у закладах вищої освіти м. Києва.

Постійно прагне здобувати нові знання, підвищує власну кваліфікацію, бере участь у різноманітних науково-комунікативних заходах. Має сертифікати про підвищення кваліфікації під час науково-практичного семінару «On-line реєстрація НДДКР, дисертацій та технологій. Система атестації наукових установ України» (2019 р.), міжнародного онлайн стажування: «Інтернаціоналізація науки в контексті міжнародних публікацій» (2021 р.) тощо.

Нагороджена медаллю «Народна шана українським науковцям 1918–2018» від МАРТІС «ЗОЛОТА ФОРТУНА» (2019).

Основні наукові праці Міщенко М. О.: 

 1. Міщенко, М.О. (2021). Визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини: особливості та наявна проблематика. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: ІК НАМ України. №19. С.135-143.
 2. Міщенко, М.О. (2020). Сучасні способи матеріалізації пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою знищення. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: ІК НАМ України. №17. С.130-138.
 3. Міщенко, М.О. (2020). Об’єкт культурної спадщини чи складова символіки комуністичного тоталітарного режиму: шляхи до розуміння та розмежування понять у контексті сучасних декомунізаційних процесів. Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація: колективна монографія. К.: ІК НАМ України, 2020. С.185-198.
 4. Міщенко, М.О. (2019). Залежність від екрану у життєтворчості сучасної людини. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: ІК НАМ України. № 15. С.169-177.
 5. Міщенко, М.О. (2019). Нові ролі людини на тлі сучасного простору екрану. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: ІК НАМ України. № 16. С. 46-53.
 6. Міщенко, М.О. (2018). Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: ІК НАМ України. № 13. С. 132-138.
 7. Міщенко, М.О. (2018). Мистецтво у просторі Всесвітньої мережі Інтернет: практичні аспекти. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: ІК НАМ України. № 14. С. 178-183.
 8. Міщенко, М.О. (2018). Асоціальні напрямки у розвитку традиційної дитячої субкультури. Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст): монографія. К.: ІК НАМ України. С. 299-310.
 9. Міщенко, М.О. (2017). Вплив національного законодавства про охорону культурної спадщини на процеси євроінтеграції у культурно-мистецькій сфері. Українська культура: минуле, сучасне шляхи розвитку. Науковий збірник. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет. Випуск 25. С. 186-189.
 10. Міщенко, М.О. (2017). Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: ІК НАМ України. № 12. С. 160-164.
 11. Міщенко, М.О. (2016). Відповідальність за контрабанду культурних цінностей за Кримінальним кодексом України та Республіки Молдова. Onouă perspectivă aproceselordeintegrare Europeană a Moldovei şiUcrainei: aspectuljuridic : Materialeleconferinţeiinternaţionale ştiinţifico-practice, 25-26 martie Сom. org.:V. Bujor. Chişinău: S. n. (Tipogr. «CetateadeSus»). С. 134-136.
 12. Міщенко, М.О. (2016).Запобігання вчиненню контрабанди культурних цінностей. Economic and law paradigm of modern society. Banska Bystrica. № 1. С. 310-313.
 13. Міщенко, М.О. (2016). Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні: монографія. К. 192 с.
 14. Міщенко, М.О. (2015). Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Право і суспільство. Дніпропетровськ. №5 ч. 2. С. 137–143.

 

ORCID 0000-0002-2066-8097

Профіль у Google Академії

Статті М. О. Міщенко у збірнику наукових праць “Культурологічна думка”.