інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ теорії та історії культури
Про Відділ
Відділ тероії та історії культури є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту в травні 2007 року.
Олійник Олександра Сергіївна
Завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, культурологія).
Берегова Олена Миколаївна
Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор мистецтвознавства, професор, музикознавець, викладач, публіцист. Член Національної спілки композиторів України.
Безклубенко Сергій Данилович
Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України.
Гаєвська Тетяна Іллівна
Старший науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Кандидат історичних наук (17. 00. 01. – теорія й історія культури), доктор філософії (PhD, історія).