інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ теорії та історії культури
Про Відділ
Відділ теорії та історії культури є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту в травні 2007 року.
Олійник Олександра Сергіївна
Завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Кандидатка культурології (26.00.01 – теорія та історія культури)
Скуратівський Вадим Леонтійович
Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України
Гаєвська Тетяна Іллівна
Старша наукова співробітниця відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Кандидатка історичних наук (17. 00. 01. – теорія й історія культури), доктор філософії (PhD, історія).
Євстратенко Марина Анатоліївна
Молодший науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.