інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Відділ теорії та історії культури
Про Відділ
Відділ теорії та історії культури є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту в травні 2007 року.
Олійник Олександра Сергіївна
Завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Кандидатка культурології (26.00.01 – теорія та історія культури)
Юдкін Ігор Миколайович
Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства.
Скуратівський Вадим Леонтійович
Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України
Оніщенко Олена Ігорівна
Старша наукова співробітниця відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
Орлова Віра Вікторівна
Молодша наукова співробітнця відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Джумеля Володимир Володимирович
Старший науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.