інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Олійник Олександра Сергіївна
Завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.
Кандидатка культурології (26.00.01 – теорія та історія культури)

Наукові інтереси: економіка культури, культурні індустрії, культурні практики.

Основні публікації:

Олійник О. (2022) Діалог культур: теоретико-практичні особливості культурного виробництва. Культурологічна думка. Т. 21 № 1.  DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.24-33

Олійник О. (2021). Концептуалізація інституційних і самоорганізаційних ознак культуротворення. Академік Юрій Богуцький (бібліографічний нарис). К. Інститут культурології НАМ України. 496 с. іл.

Олійник О. (2020) Комодифікація як інструмент культурного виробництва. Культурологічна думка. С. 156–164. Т.18 №2. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.156-164

Олійник О. (2016) Інституційні засади мистецтва й інституційний підхід дослідження культури. Культурологічна думка. Т. 10 №2 С. 37–44.

Олійник О. (2016) Мистецтво і суспільство: художній смак. Мистецтво та життя. Зб. наук. праць. 216с. С. 202–215  ISBN 978-966-2241-39-6.

Олійник О. (2016) Теоретико-методологічні засади економіки культури: ринок праці у сфері культури. Культурологічна думка. Т.9 №1. С. 149–154.

Олійник О. (2015) Культурне виробництво: технологія і творчість. Культурологічна думка. Т.8 №1. С. 143–149.

Олійник О. (2014). Ринок праці як особливий сегмент сфери культури. Культурологічна думка. Т.7 №1. С. 161–166.

Олійник О. (2012) Культура як спосіб життя і методологія аналізу культури: концептуальний підхід Р. Вільямса. Культурологічна думка. Т. 05 №1.С. 48–56.

Олійник О. (2010) Роль державних і місцевих органів влади в регулюванні діяльності культурних індустрій. Культурологічна думка. Т.2 №1. С. 183—189.

Олійник О. (2009). Феномен “культурні індустрії”: походження та соціокультурний зміст. Культурологічна думка.  Т.1 №1. С. 67—73. 

 

ORCID ID 0000-0002-2392-3938

Профіль Google Академії