інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Міжінституційна аспірантура

Міжінституційна аспірантура НаУКМА та ІК НАМУ

Інститут культурології НАМУ спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» у відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р., ініціювали створення міжінституційної аспірантури зі спеціальності 034 Культурологія.

Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту молодих і досвідчених науковців, на основі якої стає можливим створення унікальних проектних груп для виконання міждисциплінарних наукових проектів у галузі культурології.

Освітньо-наукову програму з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 034 Культурологія виконуватиме проектна група, утворена з фахівців кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія» й Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Додаткова інформація:

Загальна інформація про аспірантуру НаУКМА

Наказ МОН України від 03.08.2016 № 933
(яким, зокрема, затверджена ліцензія НаУКМА на освітню діяльність на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 034 Культурологія)