інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Юдкін Ігор Миколайович
Старший науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства.

Коло наукових інтересів:

Ритмологія (кандидатська дисертація “Естетико-психологічні аспекти виражальності музичного ритму” (1982), статті у фахових виданнях).

Лінгвопоетика та лінгвокультурологія (“Краткий семантико-этимологический справочник: славистика и романо-германистика” (2004), доповіді на міжнародних конгресах).

Історична та теоретична стилістика (докторська дисертація “Регіональні, ретроспективні та інтеграційні аспекти розвитку німецької музичної культури другої половини XX ст.” (1996), монографії “Нариси німецької музичної культури другої половини XX ст.” (1994), “Культурологія Просвітництва” (1999), “Культура романтики” (2001), статті).

Автор розділів у колективних монографіях:

“Українська художня культура” (1996),

“Українське бароко” (2004) та ін.

Друкується також під прізвищем Юдкін-Ріпун (Ріпун – прізвище матері).

 

ORCID 0000-0002-4616-302X

Профіль у Google Академії