інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Кохан Тимофій Григорович
Завідувач відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, мистецтвознавство), доцент, заслужений діяч мистецтв України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (нині – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтв» (2002).

Працював режисером-постановником на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, обіймав керівні посади в Київській міській державній адміністрації та Міністерстві культури і мистецтв України. Зокрема, в 2003–2005 роках працював заступником міністра культури і мистецтв України, від 2006 до 2013 – заступником міністра культури і туризму України, в 2013–2014 роках – першим заступником міністра культури України. Опікувався питаннями формування державної політики у сферах культури, мистецтв, освіти, міжнародного культурного співробітництва.

Нагороди:

Почесна нагорода ” За заслуги перед польською культурою” (Польща, 2005); «Орден Честі» (Грузія, 2008); Орден «Золотий Хрест Заслуги» (Польща, 2014); Орден «Зірка Італії» та звання «Кавалер» (Італія, 2014).

Основні наукові праці:

Кохан Т. Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва: автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.01; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. К., 2002. 19 с.

Кохан Т. Г. Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття: монографія. Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2017. 303 с. Бібліогр.: с. 282-303. 200 прим. ISBN 978-966-2241-45-7

Кохан Т. Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу: монографія. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. 320 с. ISBN 978-966-2241-61-7

Кохан Т. Г. “Читець”: від Бернхарда Шлінка до Стівена Делдрі. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2012. Вип. 36. С. 246-257. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2012_36_23

Кохан Т. Г. Кінопростір Джузеппе Торнаторе: динаміка художніх пошуків. Культурологічна думка. 2015. № 8. С. 85-90. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2015_8_14

Кохан Т. Г. Живопис як стимул сюжетотворення: кінематографічний досвід кінця ХХ — початку ХХІ ст. Культурологічна думка. 2016. № 9. С. 79-84. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2016_9_14

Кохан Т. Г. Проблема “авторського кіно”: від класичного досвіду до сучасних пошуків. Культурологічна думка. 2017. № 11. С. 60-67. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2017_11_8

Кохан Т. Г. Міфічні сюжети: досвід кіноінтерпретації. Культурологічна думка. 2018. № 14. С. 44-51. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2018_14_6

Кохан Т. Г. Кінознавча модель Жіля Дельоза: досвід культурологічного аналізу. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2019. Вип. 17. С. 31-38. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2019_17_6

Кохан Т. Г. Кінопроцес як приклад колективної творчості: від діалогізму та спілкування до самовияву. Культурологічна думка. 2019. № 16. С. 63-71. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2019_16_8

Кохан Т. Г. Культурологічні орієнтири сучасного українського кінознавства. Українські культурологічні студії. 2020. № 1. С. 18-22. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrks_2020_1_6