інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дрофань Любов Анатоліївна
Старша наукова співробітниця відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник