інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Демещенко Віолета Валеріївна
Завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, історія), доцент.

Закінчила в 1993 році Київський державний університет імені Т. Г. Шевченко, за спеціальністю «Історія», у 2001 – Харківський інститут управління, за спеціальністю «Економіка». Кваліфікація за дипломом – економіст-фінансист.

У 2005 році захистила дисертацію (спеціальність 17.00.01 «Теорія та історія культури»). Тема дисертації: «Взаємодія культур Сходу та Заходу як фактор становлення світової культури».

Вступила 2005 року в докторантуру Київського національного університету культури і мистецтв. Рік закінчення докторантури  – 2008. Спеціальність – 26,00,01 – «Теорія та історія культури».

У 2010 році отримала ступінь – доктор філософії (Doctor of Philosophy, Ph.D).; спеціальність – Historical Sciences (історичні науки), Theory and History of Culture (теорія та історія культури).

Наукові публікації – 52, з них: Демещенко Віолета. Кіно як синтез мистецтв: звук і музика. К.: НАКККіМ, 2012. 336 с.; Шалапа Світлана, Демещенко Віолетта. Теорія і методика викладання спортивного танцю: методичний посібник [укр., англ. м.]. К.: СІК Груп, 2017. 332 с.

З 2017 року голова правління громадської організації Київська асоціація діячів мистецтв.

ORCID – 0000-0001-8296-4628.