інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Видання

Українська національна культура: архетипи, моделі, практика   Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Українська...

Детальніше

СУБ'ЄКТ. ПАМ'ЯТЬ. ДІАЛОГ   Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукових круглих столів:

Детальніше

Культурологічна думка: збірник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2022....

Детальніше

Interdisciplinary Cultural and Humanities Review — це рецензований журнал із відкритим доступом, який...

Детальніше

Судакова Валентина Культурні практики в повсякденних та публічних комунікаціях: тенденції соціального відтворення та модернізації

Детальніше

Культурологічна думка: збірник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2022. No 21....

Детальніше

Скуратівський Вадим Культура: україно-европейські стратегеми Монографія Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії...

Детальніше

ЛЮДИНА. ДІАЛОГ. ЦИФРОВА КУЛЬТУРА   Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукових круглих...

Детальніше

Оніщенко Олена Культурологічні виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму» Монографія Рекомендовано до...

Детальніше

Кохан Тимофій Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу Монографія   Рекомендовано до друку Вченою...

Детальніше