інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культура пам’яті. Гендерні рецепції. Локальні історії
Культура пам’яті. Гендерні рецепції. Локальні історії
Збірник матеріалів круглих столів
(у 2 частинах)

 

Збірник укладено за матеріалами наукових круглих столів «Жінка в українській народній культурі: від Богині в трипільських орнаментах до образів жінки-захисниці Батьківщини», 30.11.2023, та «Трансформація культури пам’яті за кризових умов та практики її збереження», 01.12.2023. (співорганізатор – кафедра культурології НаУКМА).
Збірник містить два розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників наукових круглих столів.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, (протокол № 8 від 26 грудня 2023 року).

Здійснено в межах ФНД Інституту культурології НАМ України за темами:
«Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика» (керівник Є.ПРИЧЕПІЙ);
«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (керівниця Р.ДЕМЧУК).

Науково-редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка;
Берегова О.М. — заступниця директорки з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка;
Кузнєцова І. В. — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (Ph. D., філософія), доцентка, с.н.с.;
Демещенко В. В. — завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка;
Демчук Р. В. — завідувачка відділу культурно-цивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України, докторка наук (культурологія), доцентка (професорка кафедри культурології НаУКМА);
Причепій Є.М. — провідний науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України, доктор філософських наук, професор;
Король Д. О. — старший науковий співробітник відділу культурноцивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України, кандидат наук (культурологія), доцент (доцент кафедри культурології НаУКМА);
Червонюк О.М. — провідна редакторка Інституту культурології НАМ України.

Упорядники:
Демещенко В. В., Король Д. О.

ЗМІСТ
Частина I. Дистанційний науковий круглий стіл «Жінка в українській народній культурі: від богині в трипільських орнаментах до образів жінки-захисниці Батьківщини»

Берегова Олена  Жінки-композиторки в українській і польській культурах: компаративний аспект  8
Берестовська Олександра  Українські жінки-диригентки у світовій музичній культурі (на прикладі постаті Наталії Пономарчук)  12
Демещенко Віолета  Образ жінки захисниці в сучасних реаліях війни  15
Лазоренко Олена  Демократія та гендерна рівність в українському контексті  19
Король Денис  «Валькірична модель» поведінки в контексті суперечок довкола біографії княгині Ольги  24
Мосякіна Тіна  Специфіка образів жінки в закарпатських народних казках, записаних Юрієм Шкробинцем  27
Науменко Оксана  Жіночий погляд на війну в авторській програмі Оксани Науменко «Колесо любові» з Лесею Шиденко  30
Терещенко Марина  Гендерні виміри репрезентації образу українки у візуальній культурі на прикладі станкової картини 1960–70-х рр.  36
Олійник Олександра  Війна Вікторії: всередині нового Розстріляного Відродження  40
Остафійчук Інна  Українська жінка: берегиня роду та захисниця Батьківщини  43
Причепій Євген  Богиня Місяць у орнаментах трипільської кераміки  46
Шалапа Світлана  Ніна Уварова — символ жінки в українській народній культурі  52

Частина II. Міждисциплінарний науковий круглий стіл «Трансформація культури пам’яті за кризових умов та практики її збереження»

Берегова Олена  Українсько-польські культурні зв’язки пізніх радянських часів: трансформація пам’яті (на основі архівних джерел)  58
Остафійчук Інна  Меморативні практики як репрезентація історичного минулого  59

Ризики та виклики культурі пам’яті за умов культури скасування (декомунізація, деколонізація; гендерний, расовий та екоактивізм)

Грудка Орися  Фейсбук-дискусії про участь у спільних літературних подіях з росіянами під час війни: колізії культури скасування онлайн  62
Павліченко Мирослав  Кобзарство-лірництво в Пострадянському Світлі  66
Руденко Сергій  Методологічна злиденність Деколоніалізму  68

Меморативні практики в умовах повномасштабної війни росії проти України

Богуцький Артем  Комеморативні практики як культурне протистояння в російсько-українській війні  78
Гончаренко Надія  Культурна деколонізація України в умовах воєнного стану: завдання, виклики, можливості  82
Демчук Руслана  Мнемоцид як інтенція російсько-української війни  84
Довганик Олесь  Специфіка розуміння політики пам’яті крізь призму культурних кодів у промовах В. Зеленського в 2022–2023 роках  87
Киридон Алла  Війна як травма: кодування памʼяттєвих смислів  91

Фото- та відеонаративи як меморативні прояви

Недавня Ольга  Memes and photo collages of Ukrainian heroes with religious and mythological themes as a national information weapon in the war against the Russian aggressor  93
Нікішенко Юлія  Практики пам’яті на прикладі сімейного фотоальбому  101

Новітні форми фіксації культури пам’яті за участю цифрових активностей

Божнюк Аліна  Пам’ять речей матеріальної культурної спадщини в умовах антикварних проєктів  105
Король Денис  Меморативна актуалізація проблематики «цифрового безсмертя»  108

 

© Інститут культурології НАМ України, 2023
© Автори статей (тез), 2023

 

Культура пам’яті. Гендерні рецепції. Локальні історії (PDF)