інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Чміль Ганна Павлівна
Директор Інституту культурології НАМ України.
Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент.
Автор наукової монографії «Екранна культура: плюральність проявів» (2003), співавтор монографії «Візуалізація реального в сучасному культурному просторі» (Київ, ІК НАМУ, 2013), співавтор підручника «Українська та зарубіжна культура» (2003), досліджень «Труд как смысл жизни» (1986), «Социальная работа с молодежью» (1994) та автор ще близько 50 наукових статей та публікацій з проблем філософії культури, кіномистецтва і кінематографії.
Продюсер художніх фільмів — лауреатів міжнародних конкурсів: «Другорядні люди», «Чеховські мотиви» (режисер К.Муратова) та «Мамай» (режисер Л. Санін), авторському колективу якого присуджена Державна премія України ім. О. Довженка.
Співавтор літературних сценаріїв науково-популярних фільмів, член редакційної колегії журналу «Кіно-Театр», альманаху науково-теоретичних праць та публіцистики «Мистецькі обрії», науковий консультант ряду проектів та видань у галузі арт-менеджменту та кінематографії.
За її участю підготовлено низку законів і підзаконних актів, пов’язаних із запровадженням продюсерської системи кіновиробництва, захистом інтелектуальної власності і авторських прав, регулюванням правил публічного показу та розповсюдження фільмів, розвитком кіноіндустрії і поліпшенням кінообслуговування.
*
.