інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Кузнєцова Інна Володимирівна
Вчений секретар Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософії (PhD, філософія), старший дослідник, доцент, заслужений працівник культури України.

Закінчила 1986 р. Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука. Працювала в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (науково-педагогічний стаж – 29 років).

Наукові звання та ступені: 2008 р. – кандидат філософських наук, 2008 р. – доктор філософії (PhD), 2011 р. – старший науковий співробітник, 2012 р. – доцент.

Виступила офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій: Гриценко М. В. (2012), Мельник О. Л. (2013). Науковий керівник дисертаційного дослідження Чумаченко О. П. (2015) (підтверджено МОН України 09.09.2015). Керує підготовкою 3 здобувачів.

Має досвід організації наукових конференцій, підготовки до випуску наукових фахових видань та монографій, керівництва науковим проєктом (№ держреєстрації 0110U005623, 2009 р. – УЦКД).

Нагороджена грамотами МКМ Украіни та МОН Украіни, почесними знаками (“За досягнення в розвитку культури і мистецтв”, 2005 р., “Відмінник освіти Украіни”, 2007 р.). Представлена на присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (пр. 4 від 03.06.2013) – атестаційна справа була підтримана міністерствами, КМДА та Адміністрацією Прездента.

Заступник голови правління Київської міської організації Національної всеукраїнської музичної спілки (з 2010 р.).

Науковий доробок налічує 118 публікацій, з них 81 наукового та 37 навчально-методичного характеру, в т.ч. 3 монографії (у співавторстві), 20 публікацій у фахових виданнях, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 енциклопедії, 1 довідник.

Контактна інформація: vchenarada.iknamu@gmail.com

ORSID 0000-0002-4292-2092

Профіль у Google Академії