інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Скуратівський у KINO-KOЛІ (1997–2008)

Скуратівський Вадим

Скуратівський у KINO-KOЛІ (1997–2008)

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №4 від 30.07.2020).

Вадим Скуратівський є українським інтелектуалом — мистецтвознавцем, істориком, літературознавцем, публіцистом, автором понад 1000 публікацій з історії української, російської та західних літератур, загальної історії, філософії історії, історії кіна й театру, учасник ініціативної групи «Першого грудня».

Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології. Захистив докторську дисертацію «Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття». Автор-відник циклів телепрограм «Свіжий погляд на історію», «Монологи. Надії і втрати», «Бачу землю». Знімався, зокрема, в ігрових фільмах Сергія Маслобойщикова «Співачка Жозефіна і мишачий народ», «Шум вітру». Є автором щоквартального часопису KINO-KOЛО від його першого до останнього числа (1997–2008), де видрукував сорок оригінальних аналітичних матеріалів, котрі є пронизливим поглядом на історію, сьогодення й майбуття українського та світового кіномистецтва і наповнюють цю книжку.

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Скуратівський Вадим Леонтійович, 2020.

© Маслобойщиков Сергій (обкладинка), 2020.

© Марущенко Віктор (світлина на обкладинці).

 

ISBN 978-966-2241-58-7

УДК 791.43.03

С46

352 с.; іл.

Skurativskyi in KINO-KOLO (1997–2008) (ukr). pdf.