інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Науковий круглий стіл «Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії». ПРОГРАМА
Квітень 04, 2023

Інститут культурології
Національної академії мистецтв
України
Кафедра культурології

Національн
ого університету «КиєвоМогилянська академія»

Науковий круглий стіл


«КУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРАКТИКИ,
КОМПЕТЕНЦІЇ В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ»

18 квітня 2023 року
12:0017:00

Онлайн на платформі MS Team
s

 

ОРГАНІЗАТОРИ:
Інститут культурології НАМ України


ЧМІЛЬ Ганна Павлівна, директор Інституту культурології НАМ України, академік
НАМ України, професор КНУКіМ, доктор філософських наук, професор
КУЗНЄЦОВА Інна Володимирівна, вчений секретар Інституту культурології НАМ України, викладач докторської школи НаУКМА, доктор філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцент

Кафедра культурології НаУКМА


ДЕМЧУК Руслана Вікторівна, професор кафедри культурології НаУКМА, зав. відділу Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, доцент

КОРОЛЬ Денис Олександрович, доцент кафедри культурології НаУКМА старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,
кандидат культурології

Модераторка: ДОРОШЕНКО Анфіса Дмитрівна, аспірантка кафедри культурології НаУКМА

ПРОГРАМА (укр.) pdf