інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії

Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії
Збірник матеріалів наукового круглого столу

 

Збірник укладено за матеріалами наукового круглого столу «Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії», проведеного спільно Інститутом культурології НАМ України та кафедрою культурології НаУКМА, 18.04.2023 р., онлайн на платформі MS Teams (відповідно до Угоди про співпрацю).

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, (протокол № 3 від 25 квітня 2023 року).

Здійснено в межах виконання фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою: «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (2020–2024), керівник теми — доктор культурології, доцент Руслана ДЕМЧУК.

 

Редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор;
Кузнєцова І. В. — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с.;
Демчук Р. В. — професор кафедри культурології НаУКМА, зав. відділу Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, доцент;
Король Д. О. — доцент кафедри культурології НаУКМА, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології.

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТОПОС ВІЙНИ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Берегова О. М.  Митці та війна в Україні: музичні рефлексії як комеморативні практики  7

Богуцький А. О.  Образ маршу «безсмертного полку» як головний символ в ідеології «русского міра»  11

Бондаренко Л. М.  Український дім у Варшаві. Культурні практики в умовах війни рф проти України  16

Гавура В. С.  Гендер як змінна соціокультурна характеристика  20

Демещенко В. В.  Волонтерство як нова культурна практика в сучасних реаліях війни  25

Довганик О. В.  Особливості взаємодії масової культури та політики в перший місяць російсько-української війни  30

Король Д. О.  Війна й пропаганда князів-узурпаторів: прецеденти з Русі та Скандинавії у полемічному висвітленні  35

Кузнєцова І. В.  Деструктивність доктрини «русского міра»: від московсько-ординсько-чорносотенного світогляду до ідеології рашизму  41

Мосякіна Т. В.  Дегуманізація та сакральне насильство у російській тоталітарній свідомості  45

Остафійчук І. М.  Культурні та мистецькі практики в умовах інформаційної війни  47

Чміль Г. П.  Україна та рф: війна культур (смислові аспекти)  52

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ЗНАННІ

Демчук Р. В.  Феномен трикстера у політичній культурі  55

Дорошенко А. Д.  Деякі інтерпретації зникомого світла у термінах Р. Барта (la moire, la scintillation)  60

Міщенко М. О.  Практичні аспекти сучасних досліджень у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини  64

Олійник О. С.  Методологія дослідження культурної зайнятості: обґрунтування підходу  66

Ремізовський А. О.  Афективний поворот у game studies  69

Юхимець А. Ю.  Дослідження влади у політичній іконографії Мартіна Варнке  72

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗІВ У ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ

Морозова А. О.  Конфлікт чи діалог традиції й новаторства в творчості Вадима Доброліжа  77

Причепій Є. М.  Моделі космосу з рисунка Давньої Греції, з «Молодшої Едди» та із заспіву Бояна зі «Слова про похід Ігорів»  80

Скуратівський В. Л.  Довкола рухомого першозображення: синхронія та дихотомія  84

Тарбецький І.  Образ воїна в петрогліфах Богуслана доби бронзи  90

 

© Інститут культурології НАМ України, 2023.
© Автори, 2023.

 

Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії (укр.).pdf