інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії

Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії
Збірник матеріалів наукового круглого столу

 

Збірник укладено за матеріалами наукового круглого столу «Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії», проведеного спільно Інститутом культурології НАМ України та кафедрою культурології НаУКМА, 18.04.2023 р., онлайн на платформі MS Teams (відповідно до Угоди про співпрацю).

 

Здійснено в межах виконання фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою: «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (2020–2024), керівник теми — доктор культурології, доцент Руслана ДЕМЧУК.

 

Редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор;
Кузнєцова І. В. — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с.;
Демчук Р. В. — професор кафедри культурології НаУКМА, зав. відділу Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, доцент;
Король Д. О. — доцент кафедри культурології НаУКМА, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології.

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТОПОС ВІЙНИ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Берегова О. М.  Митці та війна в Україні: музичні рефлексії як комеморативні практики  7

Богуцький А. О.  Образ маршу «безсмертного полку» як головний символ в ідеології «русского міра»  11

Бондаренко Л. М.  Український дім у Варшаві. Культурні практики в умовах війни рф проти України  16

Гавура В. С.  Гендер як змінна соціокультурна характеристика  20

Демещенко В. В.  Волонтерство як нова культурна практика в сучасних реаліях війни  25

Довганик О. В.  Особливості взаємодії масової культури та політики в перший місяць російсько-української війни  30

Король Д. О.  Війна й пропаганда князів-узурпаторів: прецеденти з Русі та Скандинавії у полемічному висвітленні  35

Кузнєцова І. В.  Деструктивність доктрини «русского міра»: від московсько-ординсько-чорносотенного світогляду до ідеології рашизму  41

Мосякіна Т. В.  Дегуманізація та сакральне насильство у російській тоталітарній свідомості  45

Остафійчук І. М.  Культурні та мистецькі практики в умовах інформаційної війни  47

Чміль Г. П.  Україна та рф: війна культур (смислові аспекти)  52

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ЗНАННІ

Демчук Р. В.  Феномен трикстера у політичній культурі  55

Дорошенко А. Д.  Деякі інтерпретації зникомого світла у термінах Р. Барта (la moire, la scintillation)  60

Міщенко М. О.  Практичні аспекти сучасних досліджень у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини  64

Олійник О. С.  Методологія дослідження культурної зайнятості: обґрунтування підходу  66

Ремізовський А. О.  Афективний поворот у game studies  69

Юхимець А. Ю.  Дослідження влади у політичній іконографії Мартіна Варнке  72

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗІВ У ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ

Морозова А. О.  Конфлікт чи діалог традиції й новаторства в творчості Вадима Доброліжа  77

Причепій Є. М.  Моделі космосу з рисунка Давньої Греції, з «Молодшої Едди» та із заспіву Бояна зі «Слова про похід Ігорів»  80

Скуратівський В. Л.  Довкола рухомого першозображення: синхронія та дихотомія  84

Тарбецький І.  Образ воїна в петрогліфах Богуслана доби бронзи  90

 

© Інститут культурології НАМ України, 2022.
© Автори доповідей, 2022.
© Демещенко В. В., відповідальна за випуск, 2022.

 

Культурні дослідження, практики, компетенції в синхронії та діахронії (укр.).pdf