інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Міжнародна конференція “70 років України в ЮНЕСКО: освіта, наука, культура”. Анонс
Квітень 02, 2024

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна комісія України у справах ЮНЕСКО
Президія Національної академії мистецтв України
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
Центр розвитку «Демократія через культуру»

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«70 років України в ЮНЕСКО: освіта, наука, культура»

 

Дата і місце проведення:
30 квітня 2024 року в онлайн режимі

 

Конференція присвячена 70-річчю вступу України до ЮНЕСКО. За цей період Україна приєдналася до:

 • Всесвітньої конвенції про авторське право (1952 р.);
 • Конвенції про охорону культурних цінностей на випадок збройного конфлікту та Протоколи до неї (1954 р., 1999 р.);
 • Конвенції про міжнародний обмін виданнями (1958 р.);
 • Конвенції про обмін офіційними виданнями та урядовими документами між державами (1958р.);
 • Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960 р.);
 • Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи (1979 р.);
 • Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввозу, вивозу та передачі права власності на культурні цінності (1970 р.);
 • Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.);
 • Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (1971 р.);
 • Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Конвенція про фонограми) (1971 р.);
 • Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (1997 р.);
 • Конвенції про охорону підводної культурної спадщини (2001 р.);
 • Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.);
 • Конвенції про боротьбу з допінгом у спорті (2005 р.);
 • Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.).

 

ХХІ століття ставить перед нами низку гострих питань та викликів, тому метою конференції є розглянути роль гуманітарної науки в глобалізованому світі, аспекти міжнародного взаєморозуміння в досягненні цілей сталого і мирного розвитку, синергію між різними конвенціями для забезпечення цілісного підходу в сучасному світобаченні.
Конференція передбачає загальне (сесійне) засідання «Шлях довжиною 70 років України в ЮНЕСКО: проблеми та перспективи» та дві секції: «Наукова гуманітаристика на тлі катастроф» і «Нематеріальна культурна спадщина як поле міждисциплінарної взаємодії».

Пріоритет надається наступним питанням для обговорення, проте не обмежується ними:

 • Соціально-політичні потрясіння ХХІ ст. і гуманітарні науки: взаємовплив;
 • Міжнародна взаємодія в умовах гуманітарної кризи та російської агресії проти України;
 • Культурна спадщина та творчість у добу цифровізації: ризики й перспективи;
 • Маркери національної ідентичності та безпеки: спадщина, наука, культура;
 • Культурні, соціальні та економічні права як інструменти забезпечення творчого розмаїття і самовираження крізь призму охорони нематеріальної культурної спадщини;
 • Охорона нематеріальної культурної спадщини як поле міждисциплінарної взаємодії: національний та міжнародний досвід.

 

Запрошуємо до участі фахівців різних напрямів – митців, науковців, освітян, практиків – надсилати тези своїх доповідей чи повідомлень до 25 квітня 2024 р. на адресу vchenarada.iknamu@gmail.com (Кузнєцова І.В.).

Вимоги до оформлення тез:
Формат: MS Word (*.doc, *.docx).
Обсяг тез: від 3-х до 5-ти сторінок шрифтом Times New Roman через 1, 5 інт. зі списком «Використаної літератури» згідно з ДСТУ 2017 р.

Проект ПРОГРАМИ.
(У програмі можливі зміни)

11.00 – 12.00
Відкриття конференції «70 років України в ЮНЕСКО: освіта, наука, культура»
Загальна сесія: «Шлях довжиною 70 років України в ЮНЕСКО: проблеми та перспективи»

12.00 – 13.30
Секція І: Наукова гуманітаристика на тлі катастроф

13.30 – 14.00 – перерва

14.00 – 15.30
Секція ІІ: Нематеріальна культурна спадщина як поле міждисциплінарної взаємодії

 

Посилання для приєднання до конференції через Google Meet:

https://meet.google.com/vby-tafh-xhu

 

 

Інформаційний лист (PDF)
Програма конференції (PDF)