інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Золоті сторінки української культури. Том 5. СУЧАСНІСТЬ

 

П’ятий, завершальний том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в межах теми «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні», присвячується мистецтву незалежної України.

Проголошення України вільною незалежною державою вплинуло на розвиток культури, прискорило формування нових мистецьких процесів, зумовило сплеск талантів, збагатило якісно мистецьке життя.

Політичні та економічні зміни в житті країни відкрили перед творцями двері у світ нових мистецьких взаємин та культурних контактів. За період незалежності України сформувалося нове покоління художників, яким випала честь творити візерунок української культури першої половини XXI століття.

 

Передмова

Шановні друзі!

Заздалегідь визначивши тему п’ятого, завершального тому електронної видавничої серії «Золоті сторінки української культури», ми мали відповісти на запитання, де пролягає межа між сучасністю і тим, що відійшло до історії? З одного боку, визначення сучасності є доволі умовним, як і приналежність до неї твору художника, який продовжує працювати «тут і зараз». З іншого, мистецтву притаманний радше вертикальний, понадчасовий, аніж горизонтальний, історичний рух, то ж переважна більшість його витворів не втрачають значення, перебуваючи в неперервному діалозі нетлінних вартостей.

XX століття, століття музеїв сучасного мистецтва, висунуло власну межу сучасності – його початок. Саме від неї відштовхувалися упорядники збірок таких реномованих музейних інституцій, як Тейт Модерн у Лондоні чи паризький Центр Помпіду. Перебуваючи на вістрі часу, ми змушені впроваджувати нові поділи, зазначимо лише – чи не найсуттєвіші зрушення у процесі творення, ініційовані попереднім століттям, продовжують залишатися такими й надалі, змушуючи фіксувати всі його етапи.

Доля подарувала Україні 1991 рік, який відкрив новий відрізок вітчизняної історії – добу державної незалежності. 20 років, що минули відтоді, виповнили не лише здобутки. Складний, подекуди болісний процес заміни централізованої системи управління культурою новою, побудованою на демократичних засадах, не міг не вплинути на їх перебіг, провокуючи не лише естетичні, а й світоглядні поділи, адже поряд з митцями молодими продовжували активно працювати ті, розквіт таланту яких прийшовся на попередні десятиліття. За період, що минув, сформувалося й нове покоління художників – власне їм випала честь творити візерунок української культури першої половини XXI століття.

Упорядковуючи останній том, автори видавничої серії побудували свою роботу на принципах неупередженості й толерантності. Чи не єдиним критерієм, який визначав долучення окремих явищ до його складу, стала їх виняткова мистецька вартість. Сподіваємось, нам удалося створити об’єктивну картину новітньої історії української культури – остаточний вердикт з перспективи часу винесуть лише наші нащадки.

Богуцький Юрій Петрович, директор Інституту культурології НАМ України, віце-президент НАМ України, професор, академік НАМ України, кандидат філософських наук, заслужений діяч мистецтв України

 

Про видання

Ідея, концепція, розробка й координація проекту здійснена авторською групою у складі:

Богуцький Ю. – директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, професор, заслужений діяч мистецтв України;

Чепелик В. – професор, академік НАМ України, голова Національної спілки художників України, народний художник України;

Чміль Г. – доктор філософських наук, член-кореспондент НАМ України;

Зубавіна І. – доктор мистецтвознавства, доцент, вчений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, член-кореспондент НАМ України;

Дзюбенко Т. – заступник директора інституту культурології НАМ України, заслужений працівник культури України;

Сливка Г. – старший науковий співробітник інституту культурології НАМ України;

Іваненкова С. – кандидат філософських наук;

Сахарук В. – мистецтвознавець.

 

Робота над проектом проведена за сприяння

Національного художнього музею України, Національного центру Олександра Довженка, Українського музичного холдингу Lavina Music, Дирекції художніх виставок України, Науково-дослідного центру кінематографічних студій НаУКМА.

Програмне забезпечення: ТОВ «Інфодиск», керівник Чигарьов І.

Поліграфія: «ВАТ «Бібльос», ТОВ «Ельграф», координатор Матюнін В.

Дизайн: Тищук О.

Редакція: Яковлева І, Снєгур В.

Переклад: Синяк Л.

Авторські права: © Інститут культурології НАМ України, С. І. Іваненкова, І. М. Чигарьов, 2013 р.

Усі авторські права збережено.

Інформація подана українською та англійською мовами.

 

 

ISBN 978-966-2241-30-3

 

ЗМІСТ. pdf