інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Українська національна культура: архетипи, моделі, практика
Українська національна культура: архетипи, моделі, практика

 

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Українська національна культура: архетипи, моделі, практика», проведеної Інститутом культурології НАМ України 21.11. 2022 р. Збірник містить два розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції і наукових круглих столів.

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту культурології НАМ України (протокол No 6 від 22 листопада 2022).

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика» (2022–2025, керівник Причепій Є. М.); «Моделі національної культури: україно-європейські стратегеми» (2021–2024, керівник Скуратівський В. Л.); «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (2020–2024, керівник Судакова В.М.).

Науково-редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членкиня Національної спілки кінематографістів України; Бітаєв В. А. — перший віцепрезидент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор, член Національної Всеукраїнської музичної спілки; Безгін О. І. — академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри організації театральної справи імені І. Д. Безгіна, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, член Національної спілки театральних діячів України; Берегова О. М. — заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня Національної спілки композиторів України; Причепій Є. М. — доктор філософських наук, професор; Скуратівський В. Л. — академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, член Національної спілки кінематографістів України; Демещенко В. В. — докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка, завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України (модераторка першого засідання за темами ФНД Інституту культурології НАМ України «Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика»; «Моделі національної культури: україно-європейські стратегеми»); Судакова В. М. — докторка філософських наук, доцентка, завідувачка відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України (модераторка другого засідання за темою ФНД Інституту культурології НАМ України «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції»).

Упорядниця: Демещенко В. В. — докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка, завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.

© Інститут культурології НАМ України, 2022.
© Автори доповідей, 2022.
© Демещенко В. В., відповідальна за випуск, 2022.

Українська національна культура: архетипи, моделі, практика (укр.). pdf