інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект
Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України, протокол № 7 від 24.09.2019 р.

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні».

 

Науковий керівник:

Богуцький Юрій Петрович, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, дійсний член Європейської академії наук, мистецтва та літератури, доктор філософії (Ph.D, філософія), професор.

 

Рецензенти:

Овчарук О. В., доктор культурології, професор;

Корабльова Н. С., доктор філософських наук, професор

Представлена монографія є спробою переосмислити процеси самоорганізації з погляду культурологічних та соціокультурних практик. Наукові дослідження з цієї проблематики мають теоретичне підґрунтя у філософії, соціології, соціокультурній сфері, різних концептах політичного та економічного управління, тому на сьогодні це є актуальним і цікавим для культурологів та не може бути переосмислене без звернення до новітніх змін у суспільному житті держав та народів. Сучасні процеси самоорганізації в Україні є надзвичайно актуальними, вони втілюються в культурологічні й соціокультурні практики та презентують себе. Науковці ІК НАМ України намагалися дослідити саме ці процеси та осмислити їхню концептуальність.

Монографія може бути цікавою для науковців, фахівців у галузі філософсько-естетичної науки, мистецтвознавства, історії та теорії культури, студентів, магістрів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної культурології.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2019.

© Ю. П. Богуцький, Г. П. Чміль та ін., 2019.

© Автори статей, 2019.

 

УДК 130.2(477)

ISBN 978-966-2241-50-1

С17

256 с., іл. Інформація про авторів.

Self–Regulating Processes in Ukraine: Cultural Aspect (ukr.). pdf.