інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Мистецтво та життя
Мистецтво та життя.

Збірник наукових праць.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України.
 
Виконано в межах фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Інтегративні процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти»
.
Науковий керівник:
Юдкін І. М., член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.
Рецензенти:
Найден О. С., доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України;
Зав’ялова О. К., доктор мистецтвознавства, професор Сумського державного педагогічного університету.
 
У збірнику наукових праць з культурології висвітлюються питання суспільного життя художніх текстів, їхнього творення, поширення, витлумачення. Питання інтерпретації посідають центральне місце в аналітичних розвідках авторів. Розглядаються суспільні обставини, які позначаються на рецепції художніх явищ та виявленні й розвитку їхніх змістових можливостей. Збірник спрямований на розробку синтетичної картини культури України. 
Для науковців (культурологів, філософів, мистецтвознавців), викладачів, аспірантів, докторантів і всіх, хто цікавиться проблемами мистецтва в культурному просторі.

© Юдкін І. М., Берегова О. М., Оніщенко О. І. , Коваленко Є. І., Олійник О. С., Бермес І. Л., 2016.
© Богуцький Ю. П., переднє слово, 2016.
© Інститут культурології НАМ України, 2016.
© Автори (електронна версія), 2014.

 
Сторінок: 216.
ISBN 978-966-2241-39-6
 
УДК 111.852+128
ББК 87.8
М65

.

Завантажити у форматі PDF:
Art and Life. 2016 (ukr.). pdf.