інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Людина в сучасному світі: соціально-філософський та культурно-антропологічний виміри

Берегова О. М., Демещенко В. В. та ін.

Людина в сучасному світі: соціально-філософський та культурно-антропологічний виміри

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол № 4 від 30.07.2020).

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід».

Науковий керівник:

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор.

Рецензенти:

Таранов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії науки та культурології ЦГО НАН України;

Любивий Ярослав Валерійович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інститут філософії НАНУ імені Г. С. Сковороди.

За умов сучасних викликів глобалізації по-новому постало питання визначення людини і усвідомлення її місця в світі, що постійно змінюється. Цими питаннями традиційно займалась культурна антропологія та соціальна філософія. Своє бачення цієї проблеми дають автори даної монографії.

Для фахівців в галузі культурології, філософії культури, мистецтвознавства, дослідників наукових інституцій та творчих вищих навчальних закладів.

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Автори статей, 2020.

 

ISBN 978-966-2241-59-4

УДК 39:316.7

Л93

352 с., інформація про авторів.

A Human in the Modern World: Socio-Philosophical and Cultural-Anthropological Dimensions (ukr.). pdf