інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація

Гриценко О. А., Гончаренко Н. К.,

Кузнєцова І. В. та ін. 

Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація

Монографія

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол № 3 від 2.06.2020).

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства».

Науковий керівник:

Гриценко Олександр Андрійович, кандидат технічних наук, заслужений діяч мистецтв України.

Рецензенти:

Шаповал Ю. І., доктор історичних наук, професор;

Овчарук О. В., доктор культурології, професор.

У монографії представлено результати дослідження і теоретичного осмислення посткомуністичної трансформації культури України у контексті Центральної та Східної Європи; процесу декомунізації культури та пов’язаних із ним змін у політиці пам’яті та суспільній свідомості; рецепції культурної спадщини XIX-XX ст. в сучасній Україні; європеїзація культури пам’яті в Україні через осягнення гуманітарних катастроф XX ст.

Для фахівців у галузі культурології, історії, філософії культури, мистецтвознавства, викладачів та студентів.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Чміль Г. П. (передмова), 2020.

© Гриценко О. А., 2020.

© Гончаренко Н. К., 2020.

© Кузнєцова І. В., 2020.

© Автори, 2020.

 

УДК 323.2(477)

К90

ISBN 978-966-2241-56-3

352 с.; 15 іл. ч/б.

The Culture of Memory of Modern Ukrainian Society: Transformation, Decommunization, Europeanization (ukr.). pdf

Abstract. The Culture of Memory of Modern Ukrainian Society: Transformation, Decommunization, Europeanization (engl.). pdf