інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття

Тимофій Кохан.

Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (пр. №8 від 4.09.2017 р.).
 

Монографію виконано в межах фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Візуалізація сучасного культурного простору».

Керівник теми:
Чміль Г. П., доктор філософських наук.

Рецензенти:
Миленька Г. Д., доктор мистецтвознавства;
Жукова Н. А., доктор культурології;
Сабадаш Ю. С., доктор культурології.
 
У монографії розглядається процес виникнення та становлення кінематографу — нового виду мистецтва, яке розвивалося у складному, подекуди суперечливому взаємозв’язку з літературою, живописом, театром
та музикою. Показано, як розвиток численних художніх напрямів, що формувалися протягом першої половини ХХ століття — футуризм, абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм — вплинули на вироблення специфічної художньо-виразної кіномови. Спираючись на засади культурологічного аналізу, відтворено як процес трансформації філософсько-естетичних орієнтацій межі ХІХ–ХХ століття у кінематографічну практику, так і досвід кінознавчого осмислення культуротворчих процесів минулого століття.
Для фахівців у галузі культурології, кінознавства, проблем сучасної гуманістики, практиків мистецтва, викладачів та студентів творчих вищих навчальних закладів.
Сторінок: 304.
ISBN 978-966-2241-45-7
 
УДК 791.1:130.2“19”
К 75
© Кохан Тимофій, 2017.
© Богуцький Юрій (переднє слово), 2017.
© Інститут культурології НАМ України, 2017.

ISBN 978-966-2241-45-7

.

Завантажити у форматі PDF:

Tymofii Kohan. Cinema in the Context of the Cultural Space of the 20th Century. 2017 (ukr.). pdf.