інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу
Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу.

Збірник тез доповідей Усеукраїнської науково-теоретичної конференції (2–3 червня 2016 р.).

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу», проведеної Інститутом культурології НАМ України та Українським центром культурних досліджень Міністерства культури України 2–3 червня 2016 р. у м. Києві.  До збірника ввійшли тези доповідей учасників конференції.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П., академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор (голова редколегії);
Безклубенко С. Д., доктор філософських наук, професор;
Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор;
Буценко О. А., директор Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України;
Волков С. М., доктор культурології, професор (заступник головного редактора);
Жукова Н. А., доктор культурології, доцент;
Зубавіна І. Б., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
Кузнєцова І. В., доктор філософії (PhD), доцент, с. н. с.;
Левчук Я. М., кандидат філологічних наук, с. н. с.;
Олійник О. С., кандидат культурології;
Оляніна С. В., кандидат архітектури, доцент;
Причепій Є. М., доктор філософських наук, професор;
Судакова В. М., доктор філософських наук, доцент;
Чміль Г. П., академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор;
Шейко В. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор;
Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства;
Яковлєв М. І., академік Національної академії мистецтв України, доктор технічних наук, професор.

© Інститут культурології НАМ України, 2016.
© Автори, 2016.

 
Сторінок: 132.
Завантажити у форматі PDF: