інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)
Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст).

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №6 від 21.06.2018 р.).
 

Виконано у рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал».

Науковий керівник:

Волков С. М., доктор культурології, професор.

Рецензенти:
Герчанівcька П. Е., доктор культурології, професор;
Собуцький М. А., доктор філологічних наук, професор.
 
У монографії представлено наукові і практичні здобутки науковців, викладачів та практиків щодо системного підходу вивчення традиційної і сучасної субкультури дитинства. Окреслено концептуально-методологічні засади системних досліджень, аксіологічні та праксеологічні аспекти становлення особистості сучасної дитини в Україні.
Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
.
© Інститут культурології НАМ України, 2018.
© Ю. П. Богуцький, передмова, 2018.
© Автори статей, 2018.
.
Сторінок: 576.
.
ISBN   978-966-2241-47-1
 
УДК 316.723 – 053.5/.6(477)
Д49
.