інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище

Гриценко О. А.

Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, протокол № 2 від 7 березня 2019 року. 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, протокол № 3 від 2 квітня 2019 року.

Рецензенти:

Кулик В. М., доктор політичних наук;

Петрова І. В., доктор культурології;

Рябчук М. Ю., кандидат політичних наук.

 

У монографії проаналізовано сучасний етап процесу декомунізації в Україні, ініційований так званими «декомунізаційними законами» від 9 квітня 2015 р. Стисло оглянуто також попередній вітчизняний досвід декомунізації – як у стихійних її проявах на кшталт «Ленінопаду» зими 2013–2014 років, так і у формі ініційованого указами президента В. Ющенка демонтажу у 2007–2009 роках пам’ятників радянським вождям, причетним до Голодомору. Новий етап цього процесу, більш масштабний і всеохопний, розпочатий навесні 2015 року, проаналізовано з двох методологічно відмінних перспектив – спершу як заходи державної політики (за методологією аналізу публічної політики), потім – як соціокультурне явище, за методологією культурних досліджень, що передбачає розгляд кількох його аспектів – творення/продукування цього явища, його регулювання, споживання/рецепція, його репрезентації в культурній комунікації, а також породжені ним ідентичності.

© Гриценко О. А., 2019.

© Інститут культурології НАМ України, 2019.

© Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019.

 

ISBN 978-966-02-9204-8

УДК 323.2 (477)

Г 82

320 с.

Decommunization in Ukraine as a Public Policy and as a Cultural Phenomenon. 2019 (ukr.). pdf

Decommunization in Ukraine as a Public Policy and as a Cultural Phenomenon. 2019. Summary (engl.). pdf.