інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Богиня-Космос і сімка Божеств у первісних міфологічних уявленнях

Причепій Є. М.

Богиня-Космос і сімка Божеств у первісних міфологічних уявленнях.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №6 від 21.06.2018 р.).

Виконано в межах фундаментального дослідження Інституту культурології НАМ України за темою «Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології».

Рецензенти:

Чміль Г. П., доктор філософських наук, професор, академік НАМ України;
Легенький Ю. Г., доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою дизайну;
Любивий Я. В., доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут філософії НАНУ ім. Г. С. Сковороди).

Монографія є по суті вступом до семантики символів з археологічних артефактів, народних орнаментів та множин знаків, що присутні на археологічних артефактах та орнаментах. Автор аналізує логіку формування архаїчних символів та їхніх структур, розглядає роль у цьому процесі уявлень давніх людей про структури Космосу, Тіло Богині та сімку класичних планет, що відкриває шлях до тлумачення семантики символів. У роботі стверджується, що за множинами знаків приховані величини циклів планет (разом із Сонцем і Місяцем) та величини фізіологічних циклів жінки.

Сторінок: 336.

ISBN 978-966-2241-48-8

УДК 130.2
П75

© Інститут культурології НАМ України, 2018.
© Причепій Є. М, 2018.

Ye. Prychepii. Goddess-Cosmos and Seven Deities in Primitive Mythological Representations. 2018 (ukr.). pdf.