інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Успенська Ольга Юріївна
Молодша наукова співробітниця відділу культурно-цивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України.

Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженнями в галузі сучасної мистецької освіти в Україні в контексті розвитку інформаційного суспільства та станом культурологічного знання у цій галузі; фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства. Була й є виконавцем тем фундаментальних наукових досліджень (ФНД): «Художня культура України в сучасних ринкових реаліях: трансформація її матеріальних складових» (2019 р.), «Мистецька освіта як чинник розвитку креативного потенціалу української культури» (з 2020 р.); організаторка та учасниця конференцій та круглих столів з проблем розвитку мистецької освіти в Україні.

Авторка понад 16 наукових праць, серед яких розділи в колективних монографіях, статті у виданнях Інституту культурології НАМ України та Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого;

Публікації останніх років:

Успенська О.Ю. (2020). Флорентійські принципи підготовки виконавських кадрів вищої кваліфікації. Збірка таз доповідей V Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва». КНУТКТ імені І.К.Карпенка-Карого, м. Київ, 25 квітня 2020 р.

Успенська О.Ю. (2019). (колективна монографія) Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви і смисли. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2019.

Успенська О.Ю. (у співавторстві). Методичне забезпечення вітчизняного мистецько-освітнього простору: досвід підготовки докторів мистецтва. Культурологічна думка, 2022, № 21, с. 168-178. https://www.culturology.academy/en/methodical-support-of-domestic-art-and-educational-space-experience-of-training-doctors-of-art.html

ORCID ID 0000-0001-8360-9388