інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Джумеля Володимир Володимирович
Молодший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України.