інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях
Травень 30, 2023

Під такою назвою 30 травня 2023 року на онлайн-платформі Інституту культурології НАМ України відбулась Міжнародна конференція, яку відкрила директор Інститут культурології, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор Ганна ЧМІЛЬ, наголосивши на важливості порушеної теми в сьогоднішніх українських реаліях.

У межах конференції була презентована монографія французьких і латвійських дослідників «Нематеріальна культурна спадщина в системі національного і міжнародного законодавства», яку представила одна з авторок монографії, Аніта Вайваде, завідувачка кафедри ЮНЕСКО з питань НКС та законодавства при Латвійській академії культури. Аніта Вайваде виступила з доповіддю «Правовий захист нематеріальної культурної спадщини в мирний час і під час катастроф». Пріоритети та орієнтири культурної політики України, зокрема у сфері охорони культурної спадщини під час воєнної агресії росії та в повоєнній відбудові представила начальник Департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України Мар`яна Томин. Законодавчу роль в сфері охорони НКС підсумувала доповідь Валентини Дем’ян, наукової співробітниці Інституту культурології НАМ України.

З доповідями та повідомленнями під час конференції виступили: Марина Міщенко, завідувачка відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, юридичні науки); Олександра Олійник, завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології; Олена Шершньова, кандидатка наук з державного управління, старша викладачка кафедри журналістики та PR-менеджементу Національного університету «Острозька академія»; Надія Гончаренко, старша наукова співробітниця Інституту культурології НАМ України; Леся Коцур, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі; Оксана Чепелик, кандидатка наук, с.н.с., провідний науковий спеціаліст відділу мистецтва новітніх технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; Олександр Музичко, доктор історичних наук, доцент, професор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Віктор Гріза, кандидат історичних наук, доцент кафедри кіно-телемистецтва Київського національного університету культури і мистецтв та інші.

Конференція була організована Інститутом культурології НАМ України, Центром розвитку «Демократія через культуру» та Кафедрою ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини та законодавства Латвійської академії культури.

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції укладено
збірник матеріалів «Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях».