інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях

Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

 

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях», проведеної 30 травня 2023 року Інститутом культурології НАМ України спільно із Центром розвитку «Демократія через культуру», Кафедрою ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини та законодавства Латвійської академії культури.
Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, (протокол № 5 від 27 липня 2023).

 

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Культурологічний вимір пам’яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка юридичних наук Міщенко М.О.) «Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології Олійник О.С.).

 

Науково-редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членкиня Національної спілки кінематографістів України (голова редколегії);
Кузнєцова І. В. — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка, заступниця Голови КМО Національної Всеукраїнської музичної спілки;
Берегова О. М. — заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня Національної спілки композиторів України;
Буценко О. А. — радник дирекції Інституту культурології НАМ України, директор Центру розвитку «Демократія через культуру»;
Міщенко М. О. — завідувачка відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидатка юридичних наук (PhD, юридичні науки);
Олійник О. С. — завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології.

Упорядниці: Міщенко М.О., Олійник О.С.

ЗМІСТ

ЧМІЛЬ Ганна.  Ціннісно-смислові аспекти культури: український контекст  7
ВАЙВАДЕ Аніта.  Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage іn the Times of Peace and Under Armed Conflicts  10
Marie CORNU and Anita VAIVADE.  Beyond ‘intangible cultural heritage’ law  19
ТОМИН Мар’яна.  Культурна спадщина України: інструменти збереження і охорони  33
ЗУБАВІНА Ірина.  Оновлення фемінного дискурсу в медійному просторі сьогодення  35
БЕРЕГОВА Олена.  Аксіологічний вимір творчості Вікторії Польової часів російсько-української війни  40
БЕРЕСТ Павло.  Ціннісно-креативний ресурс туристичних дестинацій у актуальних культуротворчих процесах  43
БОНДАРЕНКО Леся.  Сучасне патріотичне виховання української молоді в системі формування національної ідентичності  46
БУЦЕНКО Олександр.  Щодо актуальності розробки та прийняття закону про охорону нематеріальної культурної спадщини (НКС) в Україні  50
ГАВРИЛЮК Алла.  Збереження нематеріальної культурної спадщини України в умовах воєнного стану: креативно-ціннісній підхід  54
ГОНЧАРЕНКО Надія.  Від радянського «Храму Перемоги» до українського «Музею війни за Незалежність»: збереження пам’ятки та переозначення символів у Національному музеї історії України в Другій світовій війні  57
ДЕМЕЩЕНКО Віолета.  Міжкультурні комунікації України в сучасних реаліях війни  66
ДЕМЧУК Руслана.  Міфологія смерті як означник неоімперської ідентичності (на прикладі рф)  70
ДЕМ’ЯН Валентина.  Толока: як нематеріальна культурна спадщина стає частиною законодавства  72
ДЖУЛАЙ Юрій.  Сучасне історичне й методологічне значення антропологічної концептуалізації Першої і Другої світових воєн Б.Р.Маліновського  74
ДОБРОНОСОВА Юлія.  Мистецька самореалізація як актуалізація турботи про цінності в часи війни  77
ДОРОГА Алла.  Пріоритет обʼєднаних зусиль української держави та суспільства в дієвому збереженні культурної спадщини  79
ДРОФАНЬ Любов.  Історик Сергій Білокінь про тиранію, Росію і державне управління  81
ДЯЧЕНКО Алла.  Розвиток художньої культури в національному інформаційному просторі в Україні на початку ХХ ст.  84
КОРНЕТ Анжела.  Роль мови у формуванні національної ідентичності: виклики та перспективи в контексті глобалізації  88
КОЦУР Леся.  Державна культурна політика України до та після Революції Гідності: компаративний аналіз  92
КУЗНЄЦОВА Інна.  Аксіологічні пріоритети особистості в смисловій війні (semantic war)  96
КУПРІЙЧУК Василь.  Охорона культурної спадщини в умовах воєнного стану  101
ЛЕМІШ Наталія.  Ревізії Конотопської Сотні 30–40-х Років ХVIII cт. як пам’ятка української ідентичності та джерело документознавчих студій  105
МАКСИМОВСЬКА Наталія.  Культуротворення як чинник формування національної ідентичності  108
МІЩЕНКО Марина.  Позиціонування національної культурної спадщини в умовах агресивної війни: зміна концептів & пошук нових рішень  111
ОЛІЙНИК Олександра.  Регіональні дослідження культурних потреб як протидія наслідкам культурної експансії  114
ОРЛОВА Віра.  The Pearl of Podillia, the Orlovsky Palace Museum in Times of COVID-19 and War  118
ПЕТРІВ Назарій.  Збереження культурної ідентичності в баптизмі в умовах культурної експансії. Порівняльний аналіз громад, що діяли в Другій Речі Посполитій  122
ПЛЕЦАН Христина.  Особливості репрезентації культурної спадщини України у світі через роботи незвіданого Пінзеля: ціннісно-креативні складові  124
ПОЛЯНОВСЬКА Людмила.  Благодійність як важлива складова діяльності мистецьких колективів у сучасних умовах  127
ПРИЧЕПІЙ Євген.  Богиня з рисунку Давньої Греції і дерево з подільського рушника як моделі 28-членного Космосу  129
СВИНАРЕНКО Наталія.  Про руйнування рашистами релігійних споруд Харківської області  134
СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег.  Зміцнення ідентичності: словники  137
СМИРНА Леся.  Ukrainian Visual Art 2022–2023 in the Discourse of «Cruel Optimism»: Models of Resistance Narrative  140
СУРНІН Микита.  Експансія української культури. Культуроніка  142
УСПЕНСЬКА Ольга.  Аспекти культурно-мистецької освіти в сучасних реаліях  145
ЧЕПЕЛИК Оксана.  Репрезентація на міжнародному та національному рівні українського медіа-арту як важливого мистецького компоненту культури в контексті сучасних історико-культурних процесів  147
ЧЕРВОНЮК Олена.  Дотик Бенксі до руїн: захоплення та розчарування  150
ЦЮПРІ Галина, ОСЕЦЬКА Тетяна.  Нові ролі людини у формуванні культурного простору України  154
ШЕРШНЬОВА Олена, ГАВРИЛОВА Ярослава, КІЛЯНЧУК Вікторія.  Developmental Potential of Cultural Route Via Regia in Rivne Region: Focus-Group Results  157

 

© Інститут культурології НАМ України, 2023
© Автори доповідей, 2023
© Міщенко М.О., 2023,
© Олійник О.С., 2023

 

Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях (PDF)