інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології»
Вересень 10, 2019

Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інститут культурології НАМ України запрошують до участі у міжнародній науковій конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології», яка відбудеться 06-07 листопада 2019 року за адресою за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д, (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України).

Конференція проводиться з ініціативи Президії Національної академії мистецтв України та її наукових установ. Серед учасників конференції – члени відділень НАМ України, науковці Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інституту культурології НАМ України та інших наукових установ і навчальних закладів України та Європи.

Тематика конференції:

 • Предметне поле сучасного мистецтвознавства та культурології у межах чинних паспортів спеціальностей, затверджених МОН України: перетини, розмежування, міждисциплінарність, виклики часу;
 • Понятійний апарат сучасного мистецтвознавства та культурології;
 • Методи проведення сучасних мистецтвознавчих і культурологічних студій;
 • Мистецтвознавство, культурологія і художня критика: кордони й перетини;
 • Опанування досвіду українських мистецтвознавчих шкіл ХХ століття;
 • Українське мистецтво у постколоніальному дискурсі;
 • Українська гуманітаристика у міжнародних наукометричних базах.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Робота конференції буде забезпечена відповідним технічним оснащенням для трансляції презентацій доповідей учасників конференції.

Регламент виступу на Пленарному засіданні – до 10 хв., на секційному – до 06 хв.

Матеріали наукового обговорення буде надруковано на сторінках чергового випуску одного з фахових видань Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.

За результатами проведення конференції заплановано розробити рекомендації науковим установам, закладам вищої освіти, зокрема кафедрам, котрі здійснюють підготовку мистецтвознавців у галузі образотворчого, сценічного, музичного мистецтв, кіномистецтва тощо, та підготувати пропозиції для МОН України стосовно вимог до фахових видань у галузі мистецтвознавства і культурології.

07 листопада 2019 року, о 15:30, у межах міжнародної наукової конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» відбудеться круглий стіл

“Українська гуманітаристика у міжнародних наукометричних базах”.

Питання для обговорення:

 • окреслення загального стану української гуманітаристики у річищі державної наукової та науково-освітньої політики;
 • досвід Польщі у розробці методики оцінки наукової компетенції вченого-гуманітарія;
 • створення української гуманітарної наукометричної бази;
 • роль Open Journal System у просуванні національних гуманітарних видань до наукометричних баз WoS та Scopus;
 • стаття в англомовному науковому часописі: особливості структури..