інститут культурології

національної академії мистецтв україни

​Дистанційний науковий круглий стіл “Жінка в українській народній культурі: від Богині в трипільських орнаментах до образів жінки-захисниці Батьківщини”. АНОНС
Жовтень 11, 2023

 

Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України

 

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
запрошує до участі у дистанційному науковому круглому столі

30 листопада 2023 року

за темою:

«Жінка в українській народній культурі: від Богині в трипільських орнаментах до образів жінки-захисниці Батьківщини»

 

у межах виконання фундаментального наукового дослідження:
«Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика» (2022-2025).

 

Тематика круглого столу охоплює широке коло науково-теоретичних та науково-практичних питань теорії та історії культури, етнографії, філософії, мистецтвознавства, міждисциплінарних досліджень культури в умовах воєнної агресії, зокрема:

  • Розмаїття змісту символу жінки в українській народній культурі.
  • Цінності, які втілював традиційний образ української жінки.
  • Образ жінки в українському фольклорі в світлі сучасних гендерних проблем.
  • Сприйняття суспільством сучасного образу жінки як захисниці Батьківщини.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі етнографії. філософії, історії, культурології, мистецтвознавства.

Робочі мови наукового круглого столу: українська, англійська.

Форми участі: заочна, дистанційна.

Заявку та тези доповіді просимо надіслати до Оргкомітету до 25 листопада 2023 року. Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із зазначенням наукового ступеню, вченого звання та місця роботи: для заявки – Заявка, для тез – Тези (тези доповіді – до 5000 знаків у форматі MS Word (doc, docx, rtf) Оформлення посилань на джерела має відповідати форматуванню APA style). Для аспірантів та здобувачів наукових ступенів – додатково вказуються заклад вищої освіти, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають тематиці круглого столу.

За результатами роботи круглого столу організаторами буде сформовано збірник тез з подальшим розміщенням його електронної версії на офіційних інтернет-ресурсах Інституту культурології НАМ України на умовах вільного безоплатного доступу.

Контактна особа: Демещенко Віолета, e-mail: vio150569@gmail.com

 

 

Інформаційний лист (PDF)
Програма круглого столу (PDF)