інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Золоті сторінки української культури. Том 4. XX століття. ОСОБИСТОСТІ

 

Четвертий том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в межах наукової теми «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні», присвячується видатним митцям та діячам української культури XX століття.

Особистість художника, його творча індивідуальність та унікальний авторський стиль є визначальними в мистецтві XX століття. Формуючи його, вони створили неповторний візерунок нової української культури, а імена художників, письменників, поетів, режисерів стали її національними символами.

Передмова

Шановні друзі!

Давня українська культура носила здебільшого анонімний характер, висуваючи на перший план твір, а не майстра, що його створив. XVIII століття суттєво похитнуло, а наступне докорінно змінило цю традицію – відтоді найвищі здобутки української культури пов’язані з іменами Т. Шевченка, М. Драгоманова, І. Франка, М. Лисенка, Л. Українки, М. Грушевського. Особистість художника, його творча індивідуальність та унікальний авторський стиль є визначальними й у мистецтві XX століття. Формуючи його, митці створили неповторний візерунок нової української культури, а імена художників, письменників, поетів, режисерів стали її національними символами.

Формулюючи назву проекту, ми свідомо зупинилися на слові «особистість», позаяк саме видатні художники та інші діячі вітчизняної культури XX століття стали уособленням її найбільших досягнень. Серед них – О. Архипенко та О. Довженко, М. Бойчук та О. Богомазов, Л. Курбас та М. Зеров, С. Параджанов та М. Приймаченко, Т. Яблонська та Г. Гавриленко. Зосереджуючи увагу на їхній творчості, ми створюємо унікальний зріз української образотворчості останнього століття – періоду, коли інтеграційні процеси набули домінуючого характеру. Саме з ними асоціюється українська культура, а, відтак, і сама держава у світі, саме їм вдалося надати національним вартостям універсального виміру, саме вони написали її золоті сторінки. З-посеред особистостей, що увійшли до видання, можна відшукати й імена наших сучасників, зокрема В. Сильвестрова, Л. Костенко, Б. Олійника. Суттєво змінивши загальний візерунок мистецтва минулого століття, вони продовжують працювати й досьогодні, утворюючи своєрідний міст між поколіннями, культурами, віками. Таким чином, Інститут культурології Національної академії мистецтв України анонсує п’ятий, останній том електронного проекту «Золоті сторінки української культури», присвячуючи його мистецтву періоду державної незалежності України. Автори проекту не претендують на вичерпність цієї теми та переліку особистостей. Наступні наші видання продовжать і поповнять славетними іменами цей період нашої духовності. Сподіваємось, ця видавнича ініціатива сприятиме зростанню чисельності пошановувачів української культури в країні та за її межами, слугуючи важливим джерелом інформації про самобутню оригінальність, багатогранність та художню виразність її вершинних проявів.

Богуцький Юрій Петрович, директор інституту культурології НАМ України, віце-президент НАМ України, професор, академік НАМ України, кандидат філософських наук, заслужений діяч мистецтв України.

 

Про видання 

Ідея, концепція, розробка й координація проекту здійснена авторською групою у складі:  

Богуцький Ю. П. – директор Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук, професор, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України;

Безгін Д. В. – доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, віце-президент НАМ України;

Чміль Г. П. – доктор філософських наук, член-кореспондент НАМ України;

Дзюбенко Т. О. – заступник директора інституту культурології НАМ України, заслужений працівник культури України;

Іваненкова С. І. – кандидат філософських наук;

Сливка Г. Р. – старший науковий співробітник інституту культурології НАМ України;

Сахарук В. С. – мистецтвознавець.

 

Робота над проектом проведена за сприяння

Національної радіокомпанії України, Національного художнього музею України, Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

Програмне забезпечення: ТОВ «Інфодиск», керівник Чигарьов І.

Поліграфія: «ВАТ «Бібльос», ТОВ «Ельграф», координатор Матюнін В.

Дизайн: Тищук О.

Редакція: Снєгур В.

Переклад: Синяк А.

Авторські права: © Інститут культурології НАМ України, С. І. Іваненкова, І. М. Чигарьов, 2011 р.

Усі авторські права збережено.

Інформація подана українською та англійською мовами.

 

 

ISBN 978-966-2241-17-4

 

ЗМІСТ. pdf