інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Золоті сторінки української культури. Том 2. МИСТЕЦТВО ХІХ ст.

 

 

Другий том електронного видання «Золоті сторінки Української культури» присвячується архітектурі та образотворчому мистецтву XIX століття. Цей період, позначений остаточним пробудженням і оформленням національної свідомості, залишив по собі яскраві імена та явища, з посеред яких виняткове місце займає творчість Тараса Шевченка. Видання містить багатий ілюстрований матеріал із близько чотирьохсот зображень. Для широкого кола поціновувачів Української культури.

 

Передмова

Шановні друзі!

Рік минув відтоді, як світ побачило електронне видання «Золоті сторінки української культури», здійснене Інститутом культурології Національної академії мистецтв України. Його завданням стало окреслення того духовного й культурного простору, який визначив особливості історичного розвитку України й продовжує активно впливати на формування її сучасного візерунку. Показавши найбільш яскраві, знані та самобутні явища, видання не змогло вмістити цілої низки імен, без яких сьогодні важко уявити українську культуру, то ж творчий колектив Інституту культурології продовжив свою роботу та впорядкував наступне число «Золотих сторінок», присвятивши його XIX століттю.

Цей період позначений остаточним пробудженням і оформленням національної самосвідомості. Саме він породив її вершинний прояв – постать і слово Тараса Шевченка, творчість якого стала головною темою попереднього тому. Важливі зміни відбулися і в образотворчому мистецтві. На формування стилю митця вирішальний вплив мала академічна освіта, яку впродовж усього століття мали можливість отримувати й художники з України. Згодом на зміну академізму прийшов реалістичний напрям, який визначив загальний характер української культури в другій половині століття, а українська тематика стала домінуючою у творчості більшості художників, отримавши особливо яскраве втілення у побутовому та пейзажному жанрах живопису. Зосередивши увагу на образотворчому мистецтві, ми підкреслюємо його значення на тлі інших культурних здобутків епохи, зокрема літератури, театру та музики. Останні стануть темою окремих випусків «Золотих сторінок української культури». Сподіваємось, видавнича ініціатива Інституту культурології Національної академії мистецтв України сприятиме зростанню кола пошановувачів української культури в країні та за її межами, слугуючи важливим джерелом інформації про самобутню оригінальність, багатогранність та художню виразність її найкращих зразків.

Богуцький Юрій Петрович,  директор Інституту культурології НАМ України, віце-президент НАМ України, професор, академік НАМ України, кандидат філософських наук, заслужений діяч мистецтв України.

 

Про видання

Ідея, концепція, розробка й координація проекту здійснена авторською групою у складі:

Богуцький Ю. П. – директор Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук, професор, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України;

Безгін І. Д. – доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, віце-президент НАМ України;

Дзюбенко Т. О. – заступник директора Інституту культурології НАМ України;

Мельник А. І. – генеральний директор Національного художнього музею України;

Іваненкова С. І. – кандидат філософських наук;

Сливка Г. Р. – старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України;

Жбанкова О. Б. – мистецтвознавець, завідувач відділу ХІХ – початку ХХ ст. Національного художнього музею України;

Сахарук В. С. – мистецтвознавець.

 

Робота над диском проведена за сприяння

Видавництва “Наукова думка” НАН України, Національного художнього музею України.

Програмне забезпечення: ТОВ «Інфодиск», керівник Чигарьов І.

Поліграфія: «ВАТ «Бібльос», ТОВ «Ельграф», координатор Матюнін В.

Дизайн: Тищук О.

Редакція: Снєгур В.

Переклад: Синяк Л.

Авторські права: © Інститут культурології НАМ України, С. І. Іваненкова, І. М. Чигарьов, 2009 р.

Усі авторські права збережено.

Інформація подана українською та англійською мовами.

 

 

ISBN 978-966-2241-08-2

 

ЗМІСТ. pdf