інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Креативний потенціал економіки культури у повоєнній відбудові України

Креативний потенціал економіки культури у повоєнній відбудові України
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

 

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Креативний потенціал економіки культури у повоєнній відбудові України»: проведеної 15 червня 2023 року Інститутом культурології НАМ України спільно із Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Міністерством культури та інформаційної політики України, Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Фундацією «Суспільність», Центром розвитку «Демократія через культуру».

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України (протокол № 5 від 27 липня 2023).

 

Здійснено в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою: «Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології Олійник О. С.).

Науково-редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членкиня Національної спілки кінематографістів України (голова редколегії);
Кузнєцова І. В. — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка, заступниця Голови КМО Національної Всеукраїнської музичної спілки;
Буценко О. А. — радник дирекції Інституту культурології НАМ України, директор Центру розвитку «Демократія через культуру»;
Олійник О. С. — завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології;
Дем’ян В. В. — наукова співробітниця відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.

Упорядниці: Олійник О.С., Кузнєцова І. В.

ЗМІСТ
Розділ 1. КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ

ТРОСБІ Девід  Інвестиції, орієнтовані на відновлення міст у постконфліктному середовищі  8
ЧМІЛЬ Ганна  Культурцентризм – гуманітарний і економічний – у повоєнній відбудові  17
ДРАҐІЧЕВИЧ-ШЕШИЧ Мілена  Мистецтво і культура в повоєнному суспільстві: балканський досвід (культурна економіка, що спирається на місцеву солідарність та міжнародну зацікавленість)   21
БОЛДВІН Крис  Великомасштабні події як можливість подолати соціальну і колективну травму – приклад європейських столиць культури  42
МАНДІ Саймон  Мистецтво і культури – основа відродження суспільної довіри після травми  49
ГРИГОРЕНКО Галина  Загальний огляд ситуації в Україні та перспективи розвитку культурних індустрій  55

Розділ 2. УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА. КУЛЬТУРНА І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: РУШІЇ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ

ЗУБАВІНА Ірина  Затребуваність форм культури в контекстах воєнної доби  62
БЕРЕГОВА Олена  Україна – Польща: динаміка творчих міграцій ХІХ – початку ХХІ століть  65
БЕРЕСТ Павло  Культурологічний потенціал туристичних дестинацій у соціально-економічному відродженні України  69
БОНДАРЕНКО Леся  Відбудова та розвиток міст України, зруйнованих під час російської агресії: аспект економізації культури  72
БУЦЕНКО Олександр  Фактор креативності як ознака розвитку — від мистецтва до бюрократії  75
ГАВРИЛЮК Алла  Крафтовий туризм в Україні: тенденції, локації, можливості для розвитку в умовах війни  80
ГЕРЧАНІВСЬКА Поліна  Стратегічні проблеми культурної політики в повоєнній Україні  83
ГОНЧАРЕНКО Надія  Культурні індустрії як інструменти ідеологічного впливу та гібридної війни  84
ГОРЕНКО Лариса  Культурознавство в системі дослідження історичної спадщини Лубенщини (до 100-річчя від дня народження культурно-громадського діяча Івана Горенка)  87
ДЕМЕЩЕНКО Віолетта  Україна на шляху до Креативної Європи  93
ДОРОГА Алла  Вітчизняний досвід світового тренду використання потенціалу культури в економічному і соціальному розвитку країни  95
ДЯЧЕНКО Алла  Розвиток виставкової діяльності як мета популяризації народних майстрів у нестабільних умовах України  98
КОЦУР Леся  Очищення публічного простору України від російських ідеологем «братнього народу» та «возз’єднання» після 24 лютого 2022 року  101
КУДЕРСЬКА Ірина  Правове забезпечення діджиталізації нематеріальної культурної спадщини  106
КУДЕРСЬКА Надія  Забезпечення правової охорони культурної спадщини в Україні під час війни 2014 р.-т.ч. як реалізація дихотомічного зв’язку культурних прав людини та обов’язків держави  110
КУЗНЄЦОВА Інна  Культура свідомої свободи громадянського суспільства як стратегія сталого зростання повоєнної України (індекс людського капіталу)  115
МАКСИМОВСЬКА Наталія  Креативні культурні практики в повоєнному відновленні України  120
МІЩЕНКО Марина  Економічний потенціал об’єктів культурної спадщини у перспективі повоєнної відбудови України  122
ОЛІЙНИК Олександра  Дослідження економіки української культури: виклики для креаторів культури та споживачів  125
ПЛЕЦАН Христина  Регіональний розвиток культурного розмаїття креативних індустрій у післявоєнній відбудові України: стратегія прориву  128
ПОЛЯНОВСЬКА Людмила  Роль театру в соціальному відновленні України  132
ПРИЧЕПІЙ Євген  Художньо-естетична та пізнавально-наукова цінність етнографічних артефактів (На прикладі вишитих подільських рушників)  135
СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег  Невичерпність кластерів України: фестивальне розмаїття  137
СМАЛІУС Юрій  Місце культурного та креативного сектора у контексті розвитку національної культурної політики  139
УСПЕНСЬКА Ольга  Компетентнісний підхід у мистецькій освіті: специфіка акторського навчання  144
ЧЕЧЕНЯ Костянтин  Актуальні питання українських музичних творів Гетьманської доби  146
ШЕРШНЬОВА Олена, ГАВРИЛОВА Ярослава, КІЛЯНЧУК Вікторія  Методи залучення стейкхолдерів до проєкту TExTOUR  151

 

© Інститут культурології НАМ України, 2023
© Автори статей (тез), 2023
© Олійник О.С., 2023,
© Кузнєцова І. В., 2023

 

Креативний потенціал економіки культури у повоєнній відбудові України (PDF)