інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №6 від 21 травня 2018 р.).
 

Виконано у межах фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Концепція і практика українського мультикультуралізму».

Науковий керівник:
Отрешко Н. Б., доктор соціологічних наук.

Рецензенти:
Євтух В. Б., член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, декан факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Ручка А. О., доктор філософських наук, професор, старший співробітник відділу соціології культури Інституту соціології НАН України
 
У монографії розглянуто актуальні проблеми сучасного мультикультуралізму в світі та в сучасній Україні, зокрема дослідження сучасних транскордонних процесів, проблем масової міграції та мультикультурного громадянства, мультикультурних практик у сучасному українському соціумі.
Видання буде корисним для фахівців у галузі соціо-гуманітарного пізнання, а також для усіх, хто цікавиться сучасними проблемами мультикультуралізму та глобального суспільства.
.
© Автори статей, 2018,
© Судакова В. М., Отрешко Н. Б., 2018.
© Богуцький Ю. П., передмова, 2018.
© Інститут культурології НАМ України, 2018.
.
Сторінок: 288.
ISBN 978-966-2241-49-5
 
УДК 316.7
.
Завантажити у форматі PDF: