інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Суб’єкт. Пам’ять. Символічне
Суб’єкт. Пам’ять. Символічне

Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами дистанційної Міжнародної науково-теоретичної конференції та наукового круглого столу, Київ, 28 травня 2020 р.

Збірник укладено за матеріалами дистанційної Міжнародної науково-теоретичної конференції «Суб’єкт. Пам’ять. Символічне» та наукового круглого столу «Культурна спадщина радянського періоду в сучасній Україні: від ностальгії – до переосмислення», проведених Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 28 травня 2020 р.

До збірника включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників науково-теоретичної конференції та наукового круглого столу.

 

Редакційна колегія:

Чміль Г. П. — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, доцент (Голова редколегії);

Сидоренко В. Д. — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор;

Бітаєв В. А. — віце-президент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор;

Зубавіна І. Б. — учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Кузнєцова І. В. — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с. (Заступник голови редколегії);

Харченко П. В. — вчений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, кандидат педагогічних наук, доцент, с.н.с.;

Міщенко М. О. — в.о. завідувача відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидат юридичних наук;

Гончаренко Н.К. — старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

© Інститут культурології НАМ України, 2020;
© Автори статей і тез, 2020.

Сторінок: 176.

Subject. Memory. Symbolic (ukr.). pdf