інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір
Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №8 від 4.09.2017 р.).
 
Виконано в межах фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Нові медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасного суспільства.
Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент,  завідувач відділу соціологічних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України Судакова В. М.
Рецензенти:
Чміль Г. П., академік НАМ України, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри телережисури Київського національного університету культури і мистецтв;
Чепак В. В., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.
У монографії розглянута актуальна проблема сучасної культурологічної теорії — зміст, еволюція, роль і вплив на всі сфери суспільного життя, сучасних медіа та нових медіа зокрема.
Видання  буде  корисним  для  науковців,  академічних  культурологів, соціологів, спеціалістів у галузі освіти, політики, ЗМІ.
.
© Судакова В. М., 2017.
© Богуцький Ю. П., передмова, 2017.
© Автори статей, 2017.
© Інститут культурології НАМ України, 2017.
.
Сторінок: 352.
.
ISBN  978-966-2241-44-0

УДК 316.77:130.2

.
Завантажити у форматі PDF:
New Media in Contemporary Society: Cultural Dimension. 2017 (ukr.). pdf.